İŞKUR İŞVEREN HİZMETLERİ
Kullanıcı Adı: Şifre:


.: Kanal Turk :.

19 Eylül 2019 Perşembe


Ana Sayfa / Ayin Konusu / İŞKUR İŞVEREN HİZMETLERİ
Etiketler:

İŞKUR İŞVEREN HİZMETLERİ İŞKUR İŞVEREN HİZMETLERİ

OSMAN ADİL DEMİRCİOĞLU AYIN ANALİZİ

2015-12-12, 06:59:28 yorum


İstihdam Politikaları ve Çalışmaları

Temel Misyon

 • İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini,
 • İşsizlik sigortası fonunun yönetimi (91,1 Milyar TL)
 • Etkin Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Programları
 • Sürdürülebilir İstihdam Politikaları

Genel Görünüm

 • Türkiye’nin nüfusu: 77.695.904 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek)
 • 15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 52.640.512 (%67,8)
 • İstanbul Nüfusu: 14.377.018 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek)
 • 15-64 Yaş Aralığındaki İstanbul Nüfus: 10.243.634 (%71,3)
 • Türkiye’de her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır.
 • İşgücünün %55,9’u lise altı eğitim düzeyine sahiptir.
 • İşgücüne katılım oranı %52,1
 • İstihdam oranı %46,8
 • İşsizlik oranı % 10,1
 • Gençlerde işsizlik oranı %18,3
 • İşsiz sayısı    3.058 Bin kişi.
 • Kadınların işgücüne katılım oranı %32,1
 • Kayıt dışı istihdam oranı %35,1        (İstanbul’da %18,8)

 

 

İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz

Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 130 bin işyeri, yüz yüze anket

yöntemi ile ziyaret edilerek işverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor.

 • İşverenlerin % 30’unun açık işi ve % 75’inin nitelikli çalışana ihtiyacı bulunmakta,
 • Eleman temininde çekilen güçlüğün en başta gelen sebebi ise mesleki nitelik ve beceri eksikliği,
 • Çalışma sonuçları, ülkemizde işsizliğin temel nedeninin ‘mesleksizlik ve ‘nitelik eksikliği” olduğunu

          somut bir biçimde ortaya koymaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlığı

 • Ulusal İstihdam Stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Türkiye genelinde 3.800, İstanbul’ da 671  İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilmiştir.
 • İstanbul’ da her bir danışman kuruma kayıtlı;
  Ortalama 685 işyeri ile 1.163 kayıtlı işsize hizmet vermektedir.
 • İşverenlerin; ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü taleplerini karşılamalarına, Mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmelerine yardım eden,
 • İş arayanların; iş bulmalarına, Mesleki uyum problemlerini gidermelerine, Mesleki becerilerini geliştirmelerine, Mesleklerini veya işlerini değiştirmelerine,
 • Çalışma hayatı ile ilgili işçi ve işveren ilişkileri konusunda danışmanlık (koçluk) hizmeti veren kamu görevlileridir.

Aktif İstihdam Politikaları

 • MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
 • İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
 • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI
 • ENGELLİ,  HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM
 • TOPLUM YARARINA PROGRAM
 • İŞBİRLİĞİ VE UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM)


Aktif İşgücü Piyasası Programları

2015 yılı için İstanbul’a 150 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Hazırlanan taslağa göre 20 bin İEP, 8.500 Girişimcilik Eğitimi ve 160 Meslekte 25.540 kişiye Meslek edindirme kursu olmak üzere 54 bin 40 kişiye mesleki eğitim verilmesi planlanmaktadır.         

 

 

 

İşbaşı Eğitim Programı- 1

 • İş tecrübesi/Deneyimi olmayan İşsizlerin işbaşında çalışarak eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır.
 • En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir.
 • Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı- 2

Katılımcı Sayısı ve Süresi Nasıl Belirlenir?

 • İşyerlerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.
 •  2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi,
 •  11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u, diğer bir ifadeyle %10’u kadar katılımcı veriyoruz.
 •  Örnek; 40 kişi çalıştıran bir işyeri 4 katılımcı, 41 kişi çalıştırırsa %10’a göre 4,1=5 katılımcı alabilir. Küsuratlar bir üst sayıya ilave edilir.

İşbaşı Eğitim Programı- 3

Katılımcıların çalışma süresi nedir?

 • Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 160 fiili iş gününe kadar yararlanabilir.
 • Katılımcılar; günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere Haftada en fazla 6 Gün (resmi tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar.
 • Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir. 

İşbaşı Eğitim Programı- 4

Program'dan kimler yararlanır?

 • 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler,
 •  2 Yıllık ve üzeri Üniversite de okuyan bütün öğrenciler,
 •  Açık öğretimde okuyan öğrenciler bu programa katılabilir.
 •  Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler.

Programa kimler katılamaz ?

 • İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları,
 • İşyerinden son 3 ay önce işten ayrılanlar,
 • Açık öğretim ve üniversiteler hariç, Örgün eğitimde okuyan öğrenciler,
 • SGK olanlar, Emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz

İşbaşı Eğitim Programı - 5

Katılımcını ücretini kim ödüyor?

 • İŞKUR; katılımcıya günlük 38,48 TL. cep harçlığı veriyor,
 •  30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir.
 •   Örnek: 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 846,56 TL,
 •  Haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.000.TL ödenmektedir.
 •  İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.
 •  İşveren ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir.

İşbaşı Eğitim Programı - 6

İndirilecek Gider İmkanı

 • 6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11)
  11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar; (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).” şeklinde yapılan düzenlemeyle indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

İşbaşı Eğitim Programı- 7

İEP İşveren Sigorta Prim Teşviki

 • 31/12/2016  tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan kişilerin; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde;
 •  İmalat sanayi sektöründe 42 ay,
 •  Diğer sektörlerde 30 ay boyunca,
 • SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı- 8

İşbaşı Eğitim Programının işverene faydaları

 • İşverenler; Bu proje kapsamı dışında işçiyi kendisi işe alıp, Asgari Ücret düzeyinde (1.496 TL.) ücret ödese, kasasından çıkacak ücret:

 

İşbaşı Eğitim Programı- 9

İşbaşı Eğitim Programının işverene faydaları nedir?

 • İşverenler; programa katılan kişileri işbaşında görme ve mesleki deneyim becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmaktadır.
 • Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması, maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir.
 • İşveren hiçbir harcama yapmadan nitelikli işgücü ile çalışma imkanı bulmaktadır.    

İşbaşı Eğitim Programı- 10

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı?

 • İstihdam zorunluluğu yoktur, Ancak bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse,
 • Programından yararlanan katılımcıların en az % 20’sini 1 yıl içerisinde kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam edilmiş olması gerekmektedir.
 • İşveren, katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da yükümlülüğünü yerine getirilebilmektedir.
 • İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası yoktur. Sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir.

(UMEM) Beceri’10 Projesi
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

 • İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla  (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır.
 • Proje ile, özellikle sanayi ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliğini artırarak, ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır.
 • Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir.

Umem Projesinin Avantajları

 • Eğitici Giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenin eğitici gideri ödemesine gerek yoktur.
 • Eğitim süresince Kursiyer Zaruri Gideri günlük 25 TL. İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 • Eğitim süresince 30 gün üzerinden Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası –Meslek Hastalığı Sigorta Primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 • Kursu başarıyla tamamlayanların en az %50 işveren tarafından istihdam edilir.
 • İstihdam edilenlerin 54 aya kadar (6111 sayılı yasada belirtilen diğer koşulların sağlanması halinde) İşveren payı  SGK primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Çalışanların Mesleki Eğitim-1

 • İşverenlerimizin mevcut çalışanlarına yönelik olarak işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir.
 •  Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, eğitici işveren tarafından karşılanamaz ve dışarıdan eğitici getirirse MEB belirlediği ek ders saat ücretinin 2 katı eğitici ücreti ödenir.
 •  Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın alınması mümkündür.
 •  Çalışanların alacakları MYK sertifika ücretleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Çalışanların Mesleki Eğitim-2

 • 6645/ Md.24 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 • “EK MADDE 3 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere  Fondan karşılanır.

Çalışanların Meskeli Eğitim - 3

 

Çalışanların Mesleki Eğitim - 4

1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları