Osman Adil Demircioğlu 'ndan TBMM Analizi
Kullanıcı Adı: Şifre:


.: Kanal Turk :.

19 Eylül 2019 Perşembe


Ana Sayfa / Ayin Konusu / Osman Adil Demircioğlu 'ndan TBMM Analizi
Etiketler:

Osman Adil Demircioğlu 'ndan TBMM Analizi Osman Adil Demircioğlu 'ndan TBMM Analizi

İSTANBUL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AHMET BAHA ÖĞÜTKEN

2010-06-15, 23:22:20 yorum


İSTANBUL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AHMET BAHA ÖĞÜTKEN İSTANBUL – KARTAL’DA TÜRKİYE İŞÇİ EMEKÇİLERİ DUL VE YETİM DERNEĞİ’NDEN YAKLAŞIK 7500 ÜYENİN KATILDIĞI TOPLANTISI SONRASI KANALTURK.COM’UN SORULARINI YANITLADI. 

 

Öncelikle “İntibak” nedir?

 

İntibak, kelime anlamı olarak aslen "uyum" demektir. Bir şeyin ölçülerinin birbirine uyması anlamını taşımaktadır. İntibak, haksızlıkları giderici, adaleti sağlayıcı bir düzenlemedir. İntibak Yasası olarak anılan düzenleme ise aslında “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” dur.

 

İNTİBAK DÜZENLEMESİ; farklı dönem ve hükümetlerin uyguladıkları farklı Sosyal Güvenlik politikalarından kaynaklanan, emekli maaşlarındaki farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Ancak bu düzenleme halkımızca bir zam yasası olarak algılanmaktadır. Bu doğru değildir. Yasa bir zam yasası değil bir haksızlık giderme ve denklik sağlama yasasıdır.

 

 

Peki, biraz intibak düzenlemesinin mazisinden bahsedelim. Nasıl bir sürecin meyvesidir bu yasa?

 

Mazisi 20 – 25 yıl öncesine dayanan ve bizim çalışmalarımızla nihayete kavuşmuş bir düzenlemedir. Seçmenlerine verdiği her sözü tutan Ak Parti Hükümeti, yine verdiği bir sözü tutmak için İntibak Kanunu’nu hazırlamıştır.

 

İntibak ilk 2008 yılında gündeme gelmiş ancak yoğun ve önemli gündem nedeniyle görüşülememiştir. O dönem sadece 1750 kişi intibaktan yararlanmıştır.

 

İntibak, işçi emeklilerinin yıllardır talep ettiği ve kamuoyunda da yoğun olarak tartışılmıştır. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in önderliğinde yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışma sonucunda 31 Ocak 2012 Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmiştir. 21 Şubat 2012’de Şahsımın başkanlığında alt komisyonda görüşülmüş, 22 Şubat 2012’de komisyondan genel kurula sevk edilmiş, 1 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 6283 sayı numarasıyla Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 8 madde içerir.

 

İntibak Düzenlemesi hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz?

 

Tabii ki, genel olarak bir değerlendirme yapacak olursam, Türkiye’de emekli maaşlarının yıllık bütçe yükü 92 Milyar TL’dir. Bu rakam toplam bütçenin yaklaşık 3’de 1’ine denk düşmektedir. Düzenlemeden 2.743.000 emekli faydalanacaktır ve İntibak’ın bütçeye yıllık yükü 2,5 Milyar TL değerinde olacaktır.

 

Biz hep emeklisine hep sahip çıkan bir Hükümet ve parti olduk. Bunun sonucu olarak şu rakamları sizlerle paylaşmaktan guru duyarım. İktidara geldiğimiz 2002 yılıyla, 2011 yılını kıyaslarsak; en düşük SSK İşçi Emeklisi Aylığı nominal olarak %204, reel olarak %43, en düşük SSK Tarım İşçi Emeklisi Aylığı nominal olarak %226, reel olarak %53, en düşük Bağ-Kur İşçi Emeklisi Aylığı nominal olarak %326, reel olarak %99, en düşük Bağ-Kur Tarım İşçi Emeklisi Aylığı nominal olarak %619, reel olarak %236 oranında arttırılmıştır.

 

2002 yılında 376 TL olan en düşük emekli maaşını 2011 yılında 872 TL'ye yükselttik. 148 TL olan en düşük BAĞ-KUR'lu maaşını 554 TL'ye, 257 TL olan en düşük Emekli Sandığı maaşını ise 632 TL'ye çıkardık. 2002 yılında 392 TL olan en düşük memur maaşını 2011'de 1.460 TL'ye yükselttik yani tam 3,5 kat artırdık.

 

İktidara geldiğimiz 2002 yılında 16 milyar TL'lik bir emekli aylığı ödemesinin söz konusuyken, 2012 yılı için öngörülen rakam 105 milyar TL; aşağı yukarı 6,5 katlık bir artış söz konusu. Yani bugün emeklilerimiz hiçbir şekilde enflasyona ezilmemiştir, enflasyonun altında kalmamıştır, reel olarak ücretlerinde ciddi bir artış söz konusu olmuştur. Tabii bu artışları yeterli görmüyor, daha iyisi için çalışıyoruz.

 

Yine İntibak Düzenlemesine gelirsek, bu düzenleme ile ne amaçlanmaktadır?

 

Tekrar belirmek isterim ki, bu düzenleme, emeklilerimizin maaşlarına zam yapmak için hazırlanmamıştır. Düzenleme, prim miktarı ve ödeme günü sayısı eşit olan emekliler arasındaki farklılıklardan kaynaklanan haksızlıkları gidermeyi hedeflemektedir. Ancak; uygun görürsünüz ki, geçmiş hükümetlerin uyguladığı farklı Sosyal Güvenlik Politikaları, yine bu politikalardan kaynaklanan farkları uygulamaları, tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

 

Düzenlemenin, diğer hedefi ise prim miktarına göre maaş miktarını düzenlenmesidir. 2050 yıllarını düşünerek uyguladığımız, sigortacılık mantığına sahip sosyal güvenlik sistemine göre “ne kadar prim – o kadar maaş” olacaktır. İntibak ile bu mantığı, 2000 yılından önce emekli olmuş vatandaşlarımıza taşımak niyetindeyiz.

 

Getirilen intibak düzenlemesiyle, 2000 yılı öncesinde bağlanan aylık miktarlarına refah payının yansıtılması ve alt sınır uygulaması yapılmaksızın sigortalıların sistemde kaldıkları süreyle orantılı bir şekilde bu uygulamadan hak ettikleri gerçek kazançları ve gün sayıları üzerinden yararlandırılması amaçlanmıştır.

 

İntibak düzenlemesi kimleri kapsamaktadır?

 

1 milyon 438 bin emeklinin yanı sıra, malullük aylığı alan 10 bin ve ölüm aylığı alan 465 bin vatandaşı yakından ilgilendirmektedir.

 

Sosyal güvenlik sistemimizde statülerine göre emekli aylıklarına bakıldığında, memur emeklilerinin aylıklarının hesaplanmasında uygulanan ek gösterge ve kat sayı sisteminden dolayı, aylıklarında herhangi bir farklılaşma oluşmamaktadır.

 

BAĞ-KUR'da gerek 2008'e kadar basamak sisteminin devam etmesi gerekse 2003 tarihinden sonra bağlanan bütün aylıkların 2003 tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosuna göre hesaplanması nedeniyle, aylıklar arasında (arada kalan kısa bir dönem hariç) önemli bir farklılaşma oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bağ-Kur’da ise sadece 2002 Nisan – Haziran sonuna kadar olan dönem düzenleme kapsamındadır. Bu dönemde, yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde, çalışanlar üzerindeki prim yükünü azaltmak için özel bir prim indirimi uygulanmıştır. Böylece o dönemde emekli olanların maaşlarında haksız bir düşüş meydana gelmiştir. Düzenleme, o dönemdeki şartlardan kaynaklanan haksızlığı gidermek için bu dört ayı kapsamaktadır.

 

Düzenleme temelde 2000 yılı öncesinde emekli olan SSK’lıları kapsamaktadır. Bunun nedeni ise 2000 yılında ve 2008 yılında değişen sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan farkları gidermektir. 2000’den sonra uygulamaya giren sistemde, emeklilerimiz ülkemizin gelişme oranından pay alır hale gelmiştir. İntibak ile 2000 yılından önce emekli olan emeklilerimizin maaşlarını günümüze taşıyoruz.

Ne kadar bir artış söz konusudur? Bu artışı nasıl hesaplıyoruz?

 

Mevcut göstergelerine göre, %60 aylık bağlama baz oranı dikkate alınarak ve bu oran 5000 günden sonraki her 240 gün için ve 50/55 yaştan sonraki her tam yaş için 1 puan artırılarak, 5000 günden eksik her 240 gün için 1 puan eksiltilerek 1999/Aralık ayı itibariyle alt sınır uygulanmaksızın yeniden hesaplanacak, Hesaplanan aylıklar 2008/Ocak ayına kadar her yılın TÜFE’sinin tamamı ve Gelişme Hızının %75’i kullanılarak güncellenecek, 2008/Ekim ayına taşınan aylıklar 2013/Ocak ayına kadar aylık artışları ile taşınacaktır.

 

Bu yöntem sonucunda yeni hesaplanan aylık ödenmekte olan aylıktan düşük ise mevcut aylığın ödenmesine devam edilecek olup, hiç kimsenin aylığında bir düşüş olmayacaktır.

 

Bu formül tam bir denge noktasıdır. Özellikle %75 değeri, üzerinde uzun çalışmalar yapılarak bulunmuş önemli bir denge noktasıdır. Bu değerin arttırılması ya da azaltılması yeni haksızlıklar yaratacaktır.

 

Yapılacak intibak sonucundan SSK’da 2000 öncesi emekli olan 2,7 milyon kişiden 1,9 milyon kişinin diğer bir deyişle intibak kapsamında olanların % 70’nin aylıklarında artış meydana gelecektir. En yüksek artış 2012 Ocak ayı itibariyle 322 TL, 2011 yılı itibariyle de ek ödeme dahil olmak üzere yıllık maliyet 2,5 milyar TL olarak gerçekleşmektedir. Yaşlılık aylığı alanlardan, 484 bin kişinin aylığı 100-150 TL arasında, 279 bin kişinin aylığı 150-200 TL arasında, 9.500 kişinin aylığı ise 250 TL ve üzerinde artacaktır.

 

Bağ-Kur’da ise yer alan 12.000 kişinin aylıkları, aynı gelir basamakları üzerinden  % 8,9 oranında artış yapılarak yeniden hesaplanacaktır. Yapılan intibak hesaplamaları sonucunda Nisan-Haziran/2002 döneminde aylık bağlanmış olan 12.000 kişinin aylıklarında bulundukları basamaklara göre 27 TL ile 118 TL arasında artış gerçekleşecektir.

 

İntibak ne zaman hayata geçecektir?

 

İntibakla ilgili çalışmalar süratle devam etmekte olup 2,7 milyon dosya taranarak intibak yöntemi için gerekli olan bilgiler bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Bu, titizlikle yürütülmesi gereken zahmetli bir çalışmadır. Ayrıca bilgisayar programlarının da buna uygun olarak yeniden yazılması gerekmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak ve intibak farkları 2013 yılı Ocak ayında kademe uygulanmadan tek seferde ödenecektir.

 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

 

Emeklilerimiz bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş, vergilerini vermiş, vefakâr ve cefakâr insanlardır. Bir emekli çocuğu olarak bunu çok iyi biliyor, yakından hissediyorum. Emekliler 20 yılı aşkın süredir bu düzenlemeyi beklemekteydiler. Birçok düzenlemede olduğu gibi bu düzenleme de AK PARTİ hükûmetlerine nasip olmuştur. Biz, emeklilerimize lütuf değil, haklarını veriyoruz. Biz diyoruz ki: "Bu haklar emeklilerimize ana sütü gibi helaldir."

 

Ayrıca sözlerime son vermeden önce bana bu şansı verdiği için kanalturk.com’a teşekkürü bir borç bilirim. 

KANALTURK.COM

REKLAMLAR...

Temmuz Ayı Anketi

Sizce Türkiye'nin en popüler erkek şarkıcısı kim?
Kenan Doğulu
Hakan Altun
Haluk Levent
Serdar Ortaç


I6 Untitled Document
 


2018 Ayın


PROF. DR. ENİS OĞUZ

 
TEŞEKKÜRLER

Kalp ritm bozuklukları
Kalp pili uygulamaları
Elektrofizyoloji ve kateter ablasyon
Atriyal fibrilasyon ablasyonu
Kalp yetersizliğinde kardiyak resenkronizasyon (kalp pili) tedavisi
Koroner arter girişimsel tedaviler (anjiyografi, balon - stent uygulamaları) alanlarında

Türkiye'nin medarı iftiharı
hasta dostu güler yüzlü
Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Hastanesi Profesörü
Özel İnsan
Sayın Enis Oğuz Hocamıza
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Adil
Demircioğlu'nun kıymetli annesi Melek Sevin
Demircioğlu'nun rahatsızlığı süresince
göstermiş olduğu
yakın ilgi ve etkili tedavisinden dolayı
Teşekkürlerimizi Sunarız
 
 
 
 


Untitled Document

;
 


 

Ceviz Üretimi Üzerine Röportaj
Osman Adil DemircioğluUntitled Document